Respektovat a být respektován

 Aktuálně: Kurz je již plně obsazen.

Milí příznivci aktivit Jihlava mluví o vzdělávání. Uvolnilo se pár posledních míst na blížícím se kurzu. Neváhejte se prosím registrovat níže na stránce naleznete registrační odkaz.

Kurz Respektovat a být respektován, lektorují manželé Kopřivovi

Kurz Respektován a být respektován, lektoři manželé Kopřivovi. Délka a termín kurzu: 3 x 2 dny, 15. a 16.2., 28.-29.3. a 18.-19.4. 2020. Soboty od 9.30 do 17 hodin, neděle od 9 do 14 hodin. Celkem 42 výukových hodin.

Cena: 3800,-/ osobu, zvýhodněná cena pro dvojice a skupiny 3600,-/os. Cena zahrnuje kurzovné, výukové materiály, základní občerstvení.
Místo konání: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1.

"Pracujeme aktivní, prožitkovou formou, při níž se střídají ukázky komunikace, diskuse a práce ve dvojicích nebo v malých skupinách. Kurz má akreditaci MŠMT, účastníci mohou dostat potvrzení o absolvování kurzu.

 Formulář k příhlášení naleznete zde:

Tatjana a Pavel Kopřivovi

www.respektovat.com

koprivovi.spirala@tiscali.cz; tana.koprivova@centrum.cz

O kurzech Respektovat a být respektován

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R), které vytvořili psychologové Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi, probíhají v ČR a na Slovensku už 20 let. Za tu dobu jimi prošlo na 40 tisíc účastníků především z řad rodičů a učitelů. V posledních letech roste zájem o kurzy R+R rovněž ze strany institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima, motivaci a efektivitu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, které se od jejího vydání na podzim 2005 prodalo 94 tisíc výtisků.

Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Přístup R+R neznamená snižování nároků, ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároků jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Respektující přístup se projevuje férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu nebo nelibosti bez urážek a ponižování, ochotou a schopností otevírat i citlivé problémy a řešit je bez výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu "vážit si někoho", nikoliv "bát se ho".

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

Kurzy na Moravě lektorují manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství. Žijí spolu 35 let, mají pět už dospělých dětí a žijí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem.

Více na www.respektovat.com (Morava - Kopřivovi), www.respektovani.com (Čechy), www.respektovanie.sk (Slovensko).

Rámcový přehled témat základního kurzu R+R

Rozšířená verze, 42 výukových hodin, 3x sobota - neděle. Pořadí témat se může změnit.

1. seminář: Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovedností pro běžné i náročné situace a jejich nácvik.

Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě.

Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

2. seminář: Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie - ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.

Přehled rizikových způsobů komunikace. Zásady respektující komunikace. Trénink dovedností. Výměna zkušeností, otázky a hledání odpovědí. Co zakládá oprávněnost požadavku.

"Laskavá manipulace." Jak motivovat bez uplácení odměnami.

3. seminář: Souvislosti trestání. Rozdíl mezi tresty a R+R způsoby, jak reagovat na nesprávné jednání. V čem jsou tresty škodlivé. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování. Dobrá sebeúcta jako duševní "imunitní štít".

Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Rizika soutěží a co namísto nich.

Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení na oceňování. Závěr kurzu, reflexe.

Pracujeme aktivní, prožitkovou formou, při níž se střídají ukázky komunikace, diskuse a práce ve dvojicích nebo v malých skupinách. Kurz má akreditaci MŠMT, účastníci mohou dostat potvrzení o absolvování.