Andrea Vedralová

Mgr. Andrea Vedralová

autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání,mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.


Anotace příspěvku:

Škola v aktuálním světě má být místem, kde se děti učí, že "Náš svět je i můj projekt." Taková škola vyžaduje inovativní koncepci a inspirující učitele. Představíme vám nástroje a principy pro rozvoj žáků (mapy učebního pokroku klíčových dovedností, výuku v projektech, způsob práce se zodpovědností žáků za vlastní učení při plánování, realizaci i hodnocení výuky) uplatňované ve školách se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt.