Jana Nováčková

 Psycholožka, pracovala v pedagogicko- psychologické poradně, ve výzkumu i v programu WHO Škola podporující zdraví. Je společně s dr. Nevolovou a manžely Kopřivovými spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován a stejnojmenného kurzu i knihy. Věnovala se lektorské činnosti a osvětě zejména v oblasti vzdělávání.

Anotace přednášky:

Debata o vzdělávání se většinou točí kolem otázky, jak vylepšit stávající systém. Málokdy se zpochybňují samotné jeho základy - hromadné vyučování dětí stejného věku stejným věcem, které jednoznačně určují a také řídí dospělí a na něž děti nemají téměř žádný vliv. Toto pojetí nemůže splňovat základní podmínku zdravého vývoje - aby se vnitřní zrání dítěte setkávalo v pravý čas s pravými podněty. Důvěra v individuální vrozený vnitřní program vývoje, přesvědčení, že děti jsou schopny řídit si své vzdělávání samy, je východiskem jiného paradigmatu vzdělávání.