Konference 2018

Postupně zveřejňujeme záznamy řečníků.

Jana Nováčková

Respektovat a být respektován z.s.

Kdo má řídit vzdělávání dětí?

Vladimír Dobeš

ZŠ Donum Felix (svobodná demokratická škola)

Čtyřletá zkušenost svobodné demokratické školy v rámci česjého vzdělávacího systému

Šárka Miková

Mea Gnosis s.r.o.

Děti nejsou stejné: Proč zohlednit vrozené potřeby ve výchově a vzdělávání

Andrea Vedralová

Škola Můj projekt

Náš svět je i Můj projekt aneb cesta k odpovědnosti žáka

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

Typi a triky jak zavádět novou metodu do života školy

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

Pohled mladých lidí fungujících na principech sebeřízeného vzdělávání

Lukáš Šlehofer

Gymnázium na Zatlance

Program ALT: cesta k jinému modelu střední školy

Olga Žáková

EDUin

Veřejné i soukromé školy v českém vzdělávacím systému