Lukáš Šlehofer

Lukáš Šlehofer - vystudoval FF UK a následně prošel celou řadou dalších vzdělávacích kurzů z oblasti pedagogiky a osobního rozvoje. Téměř 6 let pracoval ve vzdělávací společnosti Scio jako koordinátor vzdělávacích projektů, lektor a metodik. Poslední tři roky pracuje na Gymnáziu na Zatlance, kde koordinuje vznik a rozjezd projektu inovativního vzdělávacího programu ALT. Ve volném čase se věnuje svým dětem, cestování, historii a skautingu


Anotace příspěvku:

V září 2017 veřejné gymnázium Na Zatlance v Praze otevřelo první třídu s novým a do jisté míry alternativním vzdělávacím programem.Ten se snaží odpovídat na potřeby současné doby, přičemž ale zároveň udržuje tradici rozvíjení všeobecné vzdělanosti. Program využívá celé řady pedagogických prvků - např. ruší část předmětů a studenti se učí v integrovaných blocích, část výuky zajišťují učitelské tandemy, do výuky je prostřednictvím metody CLIL integrována angličtina, nevyužívá k zpětné vazbě známky. Program vychází z představy o potřebě celkového rozvoje osobnosti studentů a proto je jeho součástí osobnostní a sociální výchova, dobrovolnictví, expedice a rozsáhlá studentská samospráva. V programu je kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností, osobní svobody a odpovědnosti a respektu a spolupráce. Základní vhled do tohoto programu nabídne přednáška jednoho z jeho spoluautorů a hlavního koordinátora celého projektu Lukáš Šlehofera.