Martina Pospíšilová

Průvodkyně, učitelka v ZŠ Five Star Monessori Brno

dovolte mi představit Vám krásný výchovný projekt zaměřený na rozvoj malých dětí, konkrétně na rozvoj vnitřních kvalit osobnosti dětí = výchova ke ctnostem.

Inspirovali jsme se původně kanadským pojetím The Virtues Education a obohatili jej o české pojetí výchovy zážitkem. Tento projekt rozvíjíme po malých krůčcích od roku 2011 a máme nasbíránu spoustu praktických zkušeností. 


Anotace workshopu: 

V loňském roce jsme navázali spolupráci s nadací Pangea, ( https://www.nadacepangea.cz/ ) která nás zařadila do svého programu "Slušný člověk, slušnější svět" a pomohla nám projekt posunout na profesionálnější úroveň.

S její pomocí jsme vydali krásnou metodickou pomůcku - karty ctností, které dětem pomáhají porozumět, co znamená např. citlivost, vytrvalost, důvěra, sebeúcta, štědrost a další. Karty jsou základním pilířem výchovy ke ctnostem, protože skrze obrázek dětem ukazují, jak se daná ctnost může projevit v mezilidském jednání, a tím pomáhají lepšímu pochopení a zapamatování. Zároveň slouží i jako metodická pomůcka učitelům, kteří na zadní straně karet naleznou specifické otázky pro tříbení každé ctnosti a také přidružená témata, se kterými mohou pracovat.


Jsme přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací. Snažíme se českému školství předat myšlenku, že učit se být dobrým člověkem začíná už ve školce.