Medailonky a anotace

Medailonky, anotace ke konferenci 2017

Tatjana a Pavel Kopřivovi, Respektovat a být respektován
Tatjana a Pavel Kopřivovi - o nás: Jsme psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství. V manželství žijeme 34 let, naše zkušenosti a myšlenky vykrystalizovaly mimo jiné do spoluautorství přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Kurzy o respektu ve vztazích a komunikaci
provázíme účastníky 20 let. Svých pět dětí jsme doprovodili do dospělosti a už se těšíme i z vnoučat. Žijeme na Valašsku v Bystřici pod Hostýnem. 

Anotace

 Kdo rozvíjí kompetence dětí? V čem spočívá odpovědnost těch, kteří vychovávají a vzdělávají? Kdy můžeme nebo máme nechat věcem volný průběh a kdy je třeba zasáhnout? Kdy máme právo po druhých lidech něco žádat? Co mohou žádat oni po nás? Co vlastně zakládá oprávněnost nějakého požadavku? Jak skloubit nároky a lidskou důstojnost?

Peter Živý, Intuitivní pedagogika
Už 15 roků se věnuji studiu alternativních forem pedagogiky. Jednou z mých hlavních oblastí zájmu je humanisticko-holistická pedagogika, která pěstuje a chrání v dítěti jeho sebespojení, rozvíjí jeho vnitřní potenciál a buduje v něm skutečný zájem o okolní SVĚT. 

Anotace

Peter Živý, Intuitivní pedagogika
WORKSHOP PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ LÉPE CHÁPAT SVOJE DĚTI A BÝT S NIMI VE VZÁJEMNÉM, LIDSKÉM A TVOŘIVÉM VZTAHU.

Ondřej Kania
V 19ti letech začal podnikat se společníkem Tomášem Jízdným v oblasti zprostředkování studia na nejkvalitnějších internátních školách v USA a Kanadě. V současné době je mu 24 a vlastní největší firmu v tomto oboru v zemích Visegrádu. Organizují na konci října veletrhy amerických a kanadských internátních škol v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě. Vlastní a provozují American Academy in Prague, což je první americká střední škola v ČR a soukromé, české Pražské humanitní gymnázium. Vystudoval internátní školu ve státě New York. 

Anotace

Kam směřuje české školství a kde se inspirovat ve světě? Jak se vyučuje na středních školách v Kanadě, v USA, v Asii a jak funguje školství ve Finsku? České školství je na rozcestí, buď se bude ubírat směrem větší centralizace, tedy směrem primárně Asijských vzdělávacích systémů, nebo provedeme změny, které budou následovat země jako Finsko, nebo Estonsko. Svět se mění, ale vzdělávací systém se nezměnil a naopak se stále více konzervuje a centralizuje. 

Bob Kartous, EDUin
Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Učí na Vysoké školy ekonomiky a managementu, pomáhá rozjíždět vzdělávací start up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000, s centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, podílí se na přípravě projektu Hrdinské imaginace psychologa Philipa Zimbarda v rámci nově vznikajícího Památníku ticha Bubny atd. Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Přispěl do knihy 2036 textem o budoucnosti vzdělávání či do kulturní revue Prostor na téma nenávist a vzdělávání. Spolupracuje v rámci expertních komisí či vývoje analýzy s ministerstvy školství a sociálních věcí. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. 

Anotace

Podle poslední prognózy OECD je Česká republika zemí nejvíce ohroženou automatizací výroby v horizontu následujících 15 let. Odhadem 45 % pracovních pozic v zemi, která stojí zejména na produkci zpracovatelského průmyslu, projde z větší části výraznou proměnou, z menší zaniknou úplně. Tak masivní změna na pracovním trhu zasáhne doslova každého, ať už přímo či nepřímo. V některých zemích, jako je třeba Finsko, kde je mimochodem dopad automatizace předpokládán výrazně nižší, se na budoucnost připravují tím, že uzpůsobují vzdělávání stavu vysoké volatility a nepředvídatelnosti. Česká republika zatím "spí" v bláhové naději na to, že současná ekonomická konjunktura potrvá. Nepotrvá. Máme před sebou posledních pár hojných let v závětří Německa, které si ale pravděpodobně velmi rychle začne stahovat současné zakázky do vlastních, automatizovaných provozů. České republice hrozí, že se stane ekonomickou pouští uprostřed Evropy. Co s tím dělat? jaké kroky je třeba přijmout, jaká nezbytná opatření? Jak redesignovat vzdělávací systém, abychom byli schopni čelit technologickému hurikánu, pro jehož sílu ani nemáme stupnici? 

Markéta Majerová, Scio
Od roku 2015 je šéfredaktorkou magazínu pro rodiče a učitele Perpetuum. Je tiskovou mluvčí Scio a lektorkou v Education Republic. Absolvovala obor Pedagogika na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje ve studiu doktorandského programu a vyučuje předmět Soudobé alternativní pedagogické koncepce. 

Petra Antonů
Absolventka oboru Sociální práce v Praze. Pracovala v Národním vzdělávacím fondu na projektech zavádění standardů kvality do sociálních služeb. V současné době pracuje na katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde vede semináře o metodě Videotrénink interakcí. Zároveň jako videotrenérka na volné noze využívá video pro podporu pracovníků v sociálních službách a ve školství. 

Anotace

Video nabízí možnost nově se podívat na svůj kontakt s dětmi. Chování dětí, efektivitu jejich učení i vzájemné vztahy ovlivňujeme mimo jiné i drobnými detaily ve své komunikaci. Nahrávky, které můžeme zastastavit, pustit bez zvuku či zpomaleně, nám pomáhají tyto často nevědomé detialy objevit. Při workshopu si budeme pouštět ukázky kontaktu dospělý-dítě, ukážeme si, jakým způsobem se dá interakce na nahrávce prozkoumat a jakým přínosem tento proces může být pro rozvoj učitelů i rodičů.

Honza Sýkora
Honza Sýkora je člověk pracující s lidmi, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Baví ho přemýšlet nad volným časem ve škole - jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů. V minulosti realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy. Všechny tyto zkušenosti se nyní snaží využít jako ředitel ZŠ Hučák v Hradci Králové. Realizuje také preventivní programy ve školách, kde hledá cesty k trvalé pozitivní změně. 

Anotace


Příspěvek rekapituluje dva proběhlé roky na konkrétní základní škole ZŠ Hučák. Sumarizuje věci, které se bezpochyby povedly a přiznává i prošlapané slepé uličky, kterých také nebylo málo. Z příspěvku mohou načerpat inspiraci existující i vznikající školy, rodiče i další odborníci. 

Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu
Hana Košťálová je od roku 2010 programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Jeho nositelem je rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation. H. Košťálová vede také čtenářský tým projektu, který začal pracovat v roce 2011 na vývoji čtenářského kontinua a který v současné době rozvíjí vizi dobré veřejné základní školy v pojetí PŠÚ v kontextu čtenářské a pisatelské gramotnosti. Od roku 1997 působila H. Košťálová jako národní koordinátorka, lektorka a certifikátorka programu Reading and Writing for Critical Thinking (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

Anotace

 Pomáháme školám k úspěchu
Každý učitel má velkou moc: ovlivňuje osudy dětí, které s nám tráví svůj čas. Všech, ale zejména těch, které nemají mimo školu dobré vzdělávací zázemí. Výzkumy nasvědčují tomu, že žáci ve třídách dobrých učitelů získávají ve vzdělání náskok před méně šťastnými, byť stejně disponovanými vrstevníky, v řádu měsíců i roků. Co dělají úspěšní učitelé? Jaké postupy se ukazují jako účinné? V čem, od koho a jakou potřebují učitelé podporu, aby jejich výuka měla dlouhodobě žádoucí dopad na učení každého žáka? Obecné poznatky a principy si ukážeme na příkladu čtenářského programu projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Martina Pospíšilová, ScioŠkola Jihlava

 Průvodce ve ScioŠkole Jihlava, vystudovala jsem pedagogickou fakultu na UHK, první stupeň. Alternativní přístup k výuce či Montessori výuka mě zajímaly již během studia, v rámci ročního pobytu v Německu jsem mohla mít praxi v Montessori škole. Baví mě hledání a zkoumání a využívání nových a jiných metod výuky. Mám ráda přírodu, sport a nové výzvy.

Anotace workshopu 

Práce s pomůckou v matematice (první trojročí) - krátce si představíme principy Montessori pedagogiky a věnovat se budeme praktickým ukázkám s pomůckami v matematice.