Olga Žáková

Olga Žáková, koordinátorka advokačního programu EDUin

V současnosti vede Advocacy Program v EDUin a zabývá se možnostmi změn v české vzdělávací politice. V roce 2013 se vrátila do Nadace OSF a v programu Dejme (že)nám šanci se věnovala rovným příležitostem žen a mužů, pracovala zde však již dříve na programech z oblasti veřejného zdraví a v programu na podporu romských studentů. Zajímá ji téma sociální změny. V neziskovém sektoru působí od roku 1992. Pracovala například v Informačním centru nadací a neziskových organizací, ve společnosti Člověk v tísni a v britské organizaci Humanitarian Aid Medical Development. S nimi působila rok v Bosně a Hercegovině na konci bosenské války jako field officer s týmem britských a irských lékařů a sester. V letech 2003 - 2008 byla výkonnou ředitelkou občanského sdružení Aperio. Studovala filozofii a biologii na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Anotace přednášky:

Veřejné a soukromé školy v českém vzdělávacím systému

Krátké představení soužití veřejných a soukromých škol v českém vzdělávacím systému a trendů, které tento systém aktuálně ovlivňují a mění.