ŘEČNÍCI 2019

Robert Čapek

Pedagog a školní psycholog

Přednáška 

"Moderní učitel ve staré škole"

Moderní doba si vyžaduje vzdělávání realizované moderně pracujícími učiteli. To se netýká té nejnovější didaktické techniky, ale výhradně myšlení. Když ale takový moderní učitel pracuje v typické české škole, zapadne do ní jako kolečko do dobře namazaného stroje anebo tu trčí jako pěst v oku? Jak a v čem se liší moderní učitel a stará škola?


Jan Kršňák

Přednáška a workshop 3

"Digitální technologie, děti a klid člověka

"Jak nastavit používání technologií dětmi


Trochu se bojíme, neboť víme, že se máme aktualizovat, protože jinak přestaneme být funkční. Řekneme si, jak se taková aktualizace dělá. Obrazovky budou svítit dál, ale naše oči budou zářit ještě víc. A už se nebudeme bát strojů.

Trochu se bojíme, když si děti hrají s obrazovkami a sítěmi, neboť tušíme, že se nejedná o úplně přirozenou a zdravou situaci. Z pohledu dnešních dětí se nicméně o zcela přirozenou situaci jedná. Narodily se do digitalizující se společnosti a mají chuť naučit se v ní chodit. Internet je pro ně stejně přirozený jako pro jejich rodiče auto, televize nebo houby v lese. Děti to zvládnou. Řekneme si, jak jim v tom můžeme pomoci.

Jak zůstat klidný, zatímco digitální technologie proměňují náš svět i způsob, jakým vnímáme sami sebe? Jak v digitálním věku zpomalit stále rychleji běžící čas? Jak zařídit, aby kyberprostor zcela nepohltil náš každodenní život? Jak si ve společnosti sociální sítě zachovat lidskou tvář? Jak žít s digitálními technologiemi a udržet si spokojenost, bezpečí a klid...

Lucie Jarkovská

socioložka, PedF MU 

Stand-up, u kterého se budete trochu stydět a hodně smát.

Jak obstát při sexuální výchově

Lucie Jarkovská vás seznámí s tím, jak se postavit čelem k sexuální výchově, jakých se vyvarovat chyb a jak naložit s vlastním ostychem před zcela nestydatými dětmi. Ne všechny dětské dotazy jsou předvídatelné, ale mnohé ano. Právě na ty se lze dobře připravit. Jen je třeba si dopředu vyjasnit, kde v lidském těle se nachází penis a proč k sexuální výchově nezvat Krtečka. Zodpovíme si také otázku, proč je lepší, když dáme dětem na hraní plyšovou chlamydií než strašit puberťáky ošklivými obrázky syfilisu. Stand-up, u kterého se budete trochu stydět a hodně smát.Lucie Tomková

Muzikoterapeutka, malířka, lektorka

Workshop: 2

Cesta kolem světa s hudebními nástroji všech kontinentů aneb Hrátky se zvuky

Více o Lucce 

https://www.cestapropojeni.cz/o-mne/

 Pojďme se vydat na cestu zvuku - za přírodními národy a jejich hudebními nástroji, některé z nich už znějí naší planetou několik tisíc let.Pojďme si vyzkoušet jedinečné zvuky prastarých hudebních nástrojů, které mají relaxační účinky vnitřního klidu a uvolnění.Jak takové hudební nástroje využít pro sebe i v dětském kolektivu? Pojďme si užít hrátky se zvuky.Zazní: Koncovky, salašnická fujara, ústní harfa, brumle, strunná kantela, didgeridoo, oceánský buben, dešťová hůl, sundrum, kalimby, tibetské mísy, zvonkohry, zvukové vlny, africké bubny djembe, rámové bubny, gong, chřestidla a ruzné perkuse přírodních národů.


Magdalena Benešová 

+ (Andrej Novik)

Post Bellum

Přednáška a workshop 1 + (Andrej Novik)

"Zažívej příběhy 20. století"

"Příběhy našich sousedů: dokumentaristika jako školní projekt"

Magdaléna Benešová vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje téměř 20 let. S Post Bellum spolupracuje od roku 2011 a vytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání. Je autorkou projektu Příběhy našich sousedů. Oddělení vzdělávání v Post Bellum vede od roku 2017.


Jaroslav Jirásko

Ředitel ZŠ Lázně Bělohrad

Přednáška

"Škola v proměně"

"Přestaňme už řešit, co učit, ale bavme se o tom, jak učit."

Obsahem příspěvku bude stručný popis cesty, kterou běžná základní škola musela za posledních dvacet let urazit, aby se proměnila ze školy uzavřené ve své minulosti na školu hledící do budoucnosti. V příspěvku budou prezentovány zásadní kroky, které vedou k posunu škol směrem k modernizaci a inovaci s ohledem na potřeby vzdělávání ve 21. století.


Miroslav Hřebecký

Programovým ředitelem Informačního centra o vzdělávání EDUin.


Jaké školství potřebujeme ve 21. století?

Společnost se změnila a dále mění a vzdělávání na to musí reagovat. Reaguje?

Jak se změnila objednávka směrem ke školám?

Co vše dnes znamená kvalitní vzdělání?

Jak poznám kvalitní školu?

Andrej Novik

Post bellum

Přednáška a workshop + (Magdalena Benešová)

"Zažívej příběhy 20. století"

"Příběhy našich sousedů: dokumentaristika jako školní projekt"

 Absolvent FFUK. Od roku 2000 se zabývá dokumentací a záchranou menšinových jazyků ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na jazyk a dějiny moravských Chorvatů. Podílel se na dokumentaci osudů desítek pamětníků v ČR i v zahraničí. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje na vzdělávacích projektech se společnostmi SCIO, Post Bellum, Sedmý kontinent a dalšími. Ve volném čase učí dějepis na základní škole a pracuje ve výboru Evropské asociace pro měření výsledků ve vzdělávání (AEA Europe).

Ulice Dětem o.p.s

Daniel Lacek, Marek Toman, Martin Prokop,Filip Solčyany, 

Pusťte nás do vašich škol.

Workshop: Streetart a streetsports ve školách

 Ulice dětem o.p.s. je realizace naší myšlenky Chocolate City Company, zkušeností, dovedností,

výher z proher, pozitivní energie i školy života, aplikované na pomoc, podporu, výchovu, inspiraci,

motivaci, rozvoj, kulturní život a duchovní stránku člověka, mladých lidí a dětí. Dětí ze sociálně

slabých rodin či v ústavní péči nebo mládež z hendikepované/invalidní komunity.

KDO JSME?

Jsme společnost mladých

umělců, sportovců a lektorů

Jsme profesionálové novodobých,

populárních aktivit.

I. Němečková (vedoucí odboru školství, Praha 12),

Zdeněk Slejška (Eduzměna),

Jaroslav Jirásko (ředitel ZŠ Lázně Bělohrad), Robert Čapek (Líný učitel)


Beseda

"Jak můžeme zlepšit základní školství

ve svém městě, ve své škole, ve své třídě?"


Jakub Deml

Moderátor konference