Šárka Miková

Šárka Miková je psycholožka a přes 20 let poskytuje poradenství dospělým i dětem, školám i firmám, v oblasti výchovy, vzdělávání, motivace, osobního rozvoje i práce s týmy.

Ve své práci využívá Teorii typů, díky které můžeme rozumět vrozeným rozdílům mezi lidmi a využívat je ke zlepšení výchovy, učení, komunikace a spolupráce.

Autorka knihy NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě. Mea Gnosis, Praha, 2018


Anotace přednášky:

Děti NEJSOU STEJNÉ: Proč zohlednit vrozené potřeby ve výchově a vzdělávání?

V rodině i ve škole každý den vidíme, že co funguje na jedno dítě, neplatí na druhé. Děti se totiž rodí s různým "nastavením mozku", které určuje jejich budoucí vývoj - co je bude motivovat, co pro ně bude důležité při učení a co na ně bude "platit" ve výchově. My však často učíme a vychováváme tak, jak by to vyhovovalo nám, či vybíráme školu podle toho, co je "in" nebo kde by se nám líbilo. Teorie typů nám může pomoci naše učitelské i rodičovské úsilí mnohem lépe zacílit a předejít mnoha problémům.


Anotace workshopu:

Teorie typů - Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení?

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Děti s klíčovou potřebou stability potřebují konkrétní zadání a vedení učitelem, děti s potřebou svobody a akce naopak minimum pravidel a vše si vyzkoušet "na vlastní kůži". Některé děti potřebují především harmonické vztahy, jiné naopak řeší spravedlnost hodnocení a je pro ně zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když děti nemají ve výuce své potřeby naplněny, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. V semináři si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy "nastavení mozku" liší a jak to zohlednit ve výchově a vzdělávání.