Vladimír Dobeš

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., spoluzaložil svobodnou demokratickou školu Donum Felix a podílí se na jejím fungování. Pracoval a pracuje jako knowmad - jako folkový zpěvák, ředitel neziskové organizace, expert OSN, starosta či lektor a učitel. Dlouhodobě se zabývá otázkou změny paradigmat ve společnosti, především v byznysu a ve vzdělávání. Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, environmentální management na Amsterdamské univerzitě a kreativní pedagogiku na pražské DAMU u Ivana Vyskočila. Dlouhodobě spolupracuje s Lundskou univerzitou ve Švédsku.


 Anotace příspěvku: 

Čtyřletá zkušenost svobodné demokratické školy v rámci českého vzdělávacího systému

Škola Donum Felix hledá od svého vzniku před čtyřmi lety model fungující svobodné demokratické školy v českých podmínkách. Inspirujeme se mj. školami typu Sudbury a Summerhill. V naší škole jsou děti a dospělí rovnocennými partnery, vycházíme z přirozené lidské potřeby učení se na základě vnitřní motivace a ve věkově smíšených skupinách. Školní vzdělávací program Donum Felix deklaruje mj. plně svobodnou volbu při učení. Komunita školy pracuje velmi netradičně také s hodnocením, tvorbou a dodržováním pravidel a využívá postupy nenásilné komunikace. Příspěvek se zaměří i na kontext vzniku školy v rámci globální změny paradigmat.