ZŠ Ježek bez klece

Jsme soukromá základní škola 1. a 2. stupně v Brně

Naši školu lze charakterizovat jako prostředí svobodné, ve kterém se cítí dobře jak žáci a jejich rodiče, tak zaměstnanci. Vytváříme školu, která je otevřena všem, díky které se v životě děti neztratí, která v nich nezabije úžasnou jedinečnost a která jim nevezme tolik potřebnou svobodu.


Anotace workshopu:

Během interaktivního diskuzního workshopu poskytnou žáci, kteří se podíleli na výzkumu sebeřízeného vzdělávání, vlastní zúčastněný pohled na danou problematiku v následujících diskuzních blocích:
1. Podle čeho samotní studenti posuzují úspěch ve vzdělání?
2. Nakolik je pro ně důležitá svoboda a odpovědnost za vlastní vzdělávání?
3. Jak sami vnímají útlak dětí ve společnosti a jak jim v tom pomáhá/brání zkušenost ze školy?

Přínosem metody participativního dialogu je vzájemné obohacení všech účastníků diskuze se zachováním názorové plurality a respektu k ostatním. Smyslem a cílem diskuze není dospět ke "kompromisnímu" společnému řešení pro všechny, ale hledání individuálních odpovědí a především rozvíjením dalších otázek ve vzájemné interakci jako: "Jak se sami u sebe a ve svém okolí potýkáme s adultismem?", "Co mimo oblast školství dále brání zrovnoprávnění dětí ve společnosti?", "Co můžeme my sami změnit u sebe, v rodině, ve svém okolí k překonání adultismu?"a dalších, které účastníky v rámci vzájemné interakce napadnou. Diskuzní workshop je omezen kapacitou max. 30 účastníků, vítáni jsou především zájemci o aktivní účast.